Globalne kryteria aktywnego sterowania symulacją

Warunki globalne

Najczęściej warunek (lub zestaw warunków) jest wspólny dla wielu zdarzeń. Na przykład w przypadku symulacji cyklu matrycy pod wysokim ciśnieniem sondy są umieszczane przy szczelinach wlewowych. Gdy metal dotrze do szczelin (warunek), zostaną wywołane następujące zdarzenia:

  • Zwiększanie prędkości tłoka z wolnej do szybkiej
  • Zmniejszanie interwału wyjściowego dla wybranych danych
  • Zmniejszanie interwału wyjściowego dla danych historycznych

Aby uprościć tę sytuację związaną z wieloma zdarzeniami mającymi wspólne warunki, do FLOW-3D CAST dodano Warunki Globalne. Warunki globalne należy zdefiniować tylko raz. Po zdefiniowaniu warunku globalnego można go wybrać w celu wywołania wielu zdarzeń.

Na przykładzie obudowy odlewanej pod wysokim ciśnieniem (HPDC) konfiguracja aktywnego sterowania symulacją jest prosta. Najpierw użytkownik definiuje warunek globalny, który wykorzystuje sondy na szczelinach wlewowych w celu wykrycia, czy metal do nich dotrze. Następnie dla każdego pojedynczego zdarzenia użytkownik określa użycie warunku globalnego. Jeśli później zajdzie potrzeba zmiany jakichkolwiek warunków, można modyfikować jedynie definicję warunku globalnego. Dla każdej definicji zdarzenia nie są potrzebne żadne zmiany. Korzystanie z warunków globalnych ułatwia modyfikowanie warunków współdzielonych i utrzymywanie spójności definicji warunków.

Symulacja pokrywy pompy

Ten przykład ilustruje symulację HPDC pokrywy pompy. Początkowy ruch tłoka oblicza się tak, aby zminimalizować napowietrzanie.
W każdej z czterech bramek znajdują się sondy monitorujące napływ metalu. Gdy metal dotrze do wszystkich czterech szczelin, automatycznie rozpoczyna się faza szybkiego strzału. Częstotliwość wyjściowa jest również modyfikowana, aby uchwycić sekwencję szybkiego napełniania po rozpoczęciu szybkiego wtrysku. Na animacji można zobaczyć trzy widoki wypełnienia. W lewym dolnym rogu widoczna jest pełna geometria obejmująca część, układ i szczelinę wlewową oraz tuleję. Na dole pokazano widok samych szczelin z sondami (czerwone kule). Wykresy u góry ekranu pokazują udział metalu w sondach, szczelinach welwowych i prędkość tłoka. Należy zauważyć, że przejście do szybkiego strzału następuje automatycznie, gdy metal dotrze do szczelin zgodnie z warunkami globalnymi dla aktywnej kontroli symulacji. Tarcza czasu – unikalna funkcja FlowSight – jest pokazana w prawym dolnym rogu. Pokrętło jest przydatne do wskazywania upływu czasu podczas szybkiego fotografowania. Po rozpoczęciu szybkiego strzału szybkość wyjściowa staje się bardzo duża.

Kryteria globalne znacznie upraszczają definiowanie warunków wspólnych za pomocą wielu zdarzeń, zmniejszając ryzyko błędu i niespójności we wspólnych definicjach warunków oraz ułatwiając modyfikacje. Dodanie warunków globalnych do aktywnej kontroli symulacji poprawi komfort użytkownika i sprawi, że  FLOW-3D CAST  stanie się lepszym i wygodniejszym oprogramowaniem CFD.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *